HISTORIA WĘGLA
DRZEWNEGO
 

Jeśli weźmiemy kawałek drewna, zamkniemy je w szczelnej puszcze, poddamy działaniu wysokiej temperatury z minimalnym dostępem powietrza (tlenu) to otrzymamy węgiel drzewny oraz substancje, które wydzielą się podczas tego procesu, w tym destylat wodny, smołę drzewną i gaz drzewny.

Węgiel drzewny ma szerokie zastosowanie np.:

 • gastronomia – grill
 • medycyna (aktywny węgiel – WIKIPEDIA)
 • kosmetyka (węgiel aktywny)
 • filtry (węgiel aktywny)
 • produkcja prochu strzelniczego
 • metalurgia
 • przemysł spożywczy (jako barwnik przy produkcji skoncentrowanych soków owocowych, dżemów, żelków itd.)

 

Nie ma bliżej określonej daty od kiedy zaczęto produkować węgiel drzewny.
Najstarsze znane wykorzystanie węgla drzewnego to czarny pigment stosowany w europejskich malowidłach naskalnych z okresu od około 32.000 lat temu. jednakże nie wiadomo, czy węgiel ten wytworzono celowo. Uznaje się więc, że najwcześniej wykorzystywano węgiel drzewny ok. 5000 lat p.n.e jako paliwo w procesie wytopu miedzi. Pierwszy pewny dowód zastosowania węgla drzewnego datowany jest ok. 2750 p.n.e. w Egipcie jako paliwa w procesie wytopu żelaza. W ciągu kolejnego 1000 lat, węgiel drzewny wykorzystywany był w procesie produkcji szkła.

Początkowo węgiel drzewny wypalano w stosach drewna przykrytego ziemią (tzw. mielerzach) i mimo, że jest to jedna z najstarszych metod pozyskiwania tego produktu, dalej olbrzymia część produkcji węgla drzewnego na świecie, szczególnie w Afryce i Ameryce Południowej produkowana jest w mielerzach. Osoby pracujące przy produkcji węgla drzewnego nazywano węglarzami, węglikami lub smolarzami.

W krajach tych, procesowi pozyskiwania węgla drzewnego zwykle towarzyszy rabunkowa gospodarka leśna. Dodatkowo, powstający podczas procesu wypalania węgla drzewnego gaz drzewny wydziela się do atmosfery i powoduje dalsze degradacje środowiska.
Przykładem może być degradacja obszarów leśnych w Polsce w Górach Świętokrzyskich czy też Kotlinie Kłodzkiej, kiedy to w okresie średniowiecza pozyskiwano węgiel drzewny i wykorzystywania go jako paliwa do wytapiania rud metali w piecach hutniczych tzw. dymarkach.
Do dziś zjawiska związane z degradacją środowiska naturalnego, niejednokrotnie połączone z wykorzystywaniem pracy dzieci, często towarzyszą współczesnej produkcji węgla drzewnego w niektórych krajach Afryki i Ameryce Południowej, skąd pochodzi zdecydowana większość sprzedawanego w Europie węgla drzewnego.
Ponadto pojawiają się również informacje, że produkcja węgla drzewnego w Afryce kontrolowana jest przez islamskich radykałów i służy finansowaniu ich działalności (www.patriota.pl).

Jakości węgla produkowanego w mielerzach nie da się kontrolować w żaden sposób, podobnie jak nie da się ograniczać negatywnego wpływu tego procesu na środowisko naturalne.
Z czasem metody wyżej opisane zastąpione zostały wykorzystaniem niewielkich retort metalowych, które były odpowiedzią na zwiększającą się świadomość o ochronie środowiska i potrzebę poprawy jakości produkcji. Posiadają one filtry wyłapujące szkodliwe związki.

W Polsce produkcję węgla w niewielkich retortach prowadzi się jeszcze w Bieszczadach. W szczytowym momencie było ich ok. 500, obecnie funkcjonuje ok. 80. Z retort tego typu pochodzi nadal znaczna część węgla drzewnego wytwarzanego na wschodzie Europy. Chociaż proces produkcji węgla drzewnego w retortach metalowych jest bardziej kontrolowany niż w mielerzach to i tak robi się to na wyczucie, na nos węglarza.

Na początku pierwszej połowy XX wieku, zaczęły powstawać pierwsze zakłady produkujące węgiel drzewny w retortach przemysłowych. Do dziś funkcjonują one między innymi w Niemczech i Francji, niemniej rosnące wymagania środowiskowe wymuszają na producentach

dostosowywanie przestarzałych technologii do coraz ostrzejszych norm środowiskowych. Warto zaznaczyć, że instalacje przemysłowe mają długi okres „życia”, a jeden z czołowych producentów węgla drzewnego w Niemczech eksploatuje zakład powstały w latach 30-tych XX w.

Obecnie najnowocześniejsza w Europie i jedna z najnowszych na świecie fabryka węgla drzewnego znajduje się w Polsce w miejscowości Wałcz, prowadzona przez OZEN. Produkcja w tak nowoczesnej fabryce jest cały czas monitorowana, a pozyskiwany węgiel drzewny posiada najwyższe parametry użytkowe i co jest niebywale istotne

dla grillovników – zawsze takie same, gdyż w procesie produkcji przemysłowej nie ma miejsca na przypadkowość czy zmienne właściwości węgla. Każda partia wyprodukowana w takim procesie jest w praktyce identyczna. Produkcja w takich instalacjach odpowiada też najwyższym normom jakościowym i standardom poszanowania środowiska.

ŚRODOWISKO

Głównym założeniem OZEN jest działanie w harmonii z naturą osiągnięte poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii produkcji. Jako pierwsi na świecie wykorzystujemy powstające w procesie produkcji węgla drzewnego – czyli pirolizy drewna – ciepło do wytwarzania „zielonej ” energii elektrycznej, rezygnując z zewnętrznej, konwencjonalnej energii elektrycznej. W ten sposób surowiec drzewny wykorzystujemy w 100%. Zastosowane rozwiązania objęte są zastrzeżeniem patentowym.
Chcąc lepiej służyć naturze, a zarazem maksymalnie wykorzystać posiadana przez nas technologię, zbudowaliśmy dodatkowe źródło produkcji energii elektrycznej. W niezależnej instalacji – kotle biomasowym – spalamy biomasę w postaci słomy lub zrębek drewnianych. Zastosowane rozwiązania objęte są zastrzeżeniem patentowym.

Do produkcji węgla drzewnego używamy wyłącznie drewna liściastego, przede wszystkim twardych gatunków, tj. buk, dąb, jesion czy grab. Do produkcji zużywamy tylko surowiec posiadający certyfikat FSC, przez co wspieramy rozwój odpowiedzialnej gospodarki leśnej.
Selektywny dobór surowca w połączeniu z nowoczesnymi  i przyjaznymi dla środowiska rozwiązaniami technologicznymi powodują, że nasze wyroby osiągają najwyższą jakość. Dodatkowy nadzór nad zachowaniem wyznaczonych norm jakościowych pełni własne laboratorium.

Energia elektryczna
 

Produkcja energii elektrycznej w naszym Zakładzie oparta jest na nowatorskim rozwiązaniu na świecie wykorzystującym do jej wytwarzania ciepło odpadowe z procesu produkcji węgla drzewnego pozwalające na 100% wykorzystaniu surowca drzewnego z troską o środowisko naturalne. Rozwiązanie to jest objęte zastrzeżeniem patentowym numer 204717.

Całość produkowanej energii elektrycznej uznana jest jako energia odnawialna. Źródłem ciepła dla jednostki wytwórczej są trzy kotły parowe włączone we wspólny kolektor pary świeżej do turbiny typu SST-300 upustowo-kondensacyjnej o mocy 7,23 MW firmy SIEMENS.

Najwyższa jakość

Głównym celem firmy jest produkcja najwyższej jakości węgla i brykietu. Wewnętrzny system kontroli jakości odpowiedzialny jest za nadzór nad wartościami fizyko-chemicznymi w laboratorium oraz kontrolą produktu gotowego dla klienta.

Produkt wysokiej jakości charakteryzuje się kompatybilną wartością czterech parametrów takich jak:

 • wilgotność
 • zawartość popiołu
 • zawartość węgla (C-fix)
 • zawartość lotnych związków chemicznych

Poprzez kontrolę tych parametrów, produkt spełnia wymagania normy DIN PLUS.

CERTYFIKATY

PARAMETRY

C-Fix – zawartość węgla pierwiastkowego w węglu drzewnym lub brykiecie. Czysty węgiel to substancja, na której odbywa się grillowanie. Wysoka zawartość czystego węgla oznacza wyższą temperaturę oraz dłuższy czas grillowania. Niska zawartość węgla obniża temperaturę i skraca czas grillowania. Im wyższa zawartość węgla tym lepsza jakość.

Części lotne – gazy znajdujące się w węglu drzewnym lub brykiecie. Zbyt duże ilości części lotnych powodują powstanie płomieni i dużych ilości dymu. Zbyt mała ilość części lotnych powoduje, że proces rozpalania staje się długi i uciążliwy. Optymalna ilość części lotnych to 12-14%.

Popiół – pozostałość po całkowitym spaleniu węgla drzewnego lub brykietu. Wysoka zawartość popiołu wiąże się z obecnością piasku, minerałów i innych substancji. niepożądanych. Dodatki te obniżają temperaturę grillowania. Powodują nieprzyjemny dym, utrudniają rozpalanie i są przyczyną krótszego czasu grillowania.

Woda – w procesie pirolizy woda ograniczana jest do minimum. Zbyt mała ilość tego związku w węglu drzewnym przyczyniałaby się do zbyt szybkiego spalania.


NORMY